Công ty TNHH THBOND Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các nguyên vật liệu, phụ gia phục vụ cho sản xuất công nghiệp, xây dựng và thi công nội ngoại thất. Toàn bộ hệ thống quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008Chúng tôi đã từng bước khẳng định được uy tín về chất lượng và thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của mình…. .

img-medium1